Společnost se v současné době zabývá především projektem Technologický park – Žižkova Kasárna Písek, který je v realizaci od 16. března 2010, kdy bylo podepsáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace spravovaného agenturou CzechInvest. Projekt navazuje na dlouhodobou snahu společnosti Reality Grégr, s.r.o. a města Písek přetvořit stávající objekt bývalých Žižkových kasáren ve vědeckotechnologický park a podpořit tak inovační potenciál celého regionu.

Cílem projektu je vybudování technologického centra orientovaného na informační technologie a poskytnout tak jihočeskému regionu infrastrukturu pro rozvoj inovativního podnikání a moderních IT služeb. Město Písek, získává tímto projektem zajímavé vývojové, inovační a vzdělávací aktivity, které velmi zajímavě doplňují nabídku možností pro vznikající firmy nebo investory. V projektu Partnerství pro ICT – Písek bude TCP zapojeno do implementace klíčových několika aktivit a bude se přímo podílet na zajištění pilotního ověření vzdělávacích programů. Podílet se bude také na aplikaci elektronických forem a na projektování informačního portálu.

Webové stránky Technologického centra Písek