SPŠ a VOŠ Písek je v projektu zapojena do všech klíčových aktivit. V rámci klíčových aktivit č. 1 a 2 (tvorba a rozvoj vzdělávacích programů, pilotní ověření vzdělávacích programů) se bude podílet na vývoji a pilotním ověření vzdělávacích modulů č. 1 až 7, přičemž bude na vývoji spolupracovat s ostatními partnery. SPŠ a VOŠ Písek se také bude podílet na aplikaci elektronických forem a na projektování informačního portálu v rámci aktivity č. 3 (tvorba informační platformy).

V rámci aktivity č. 4 (tvorba sítě partnerství) bude partner spolupracovat na zajištění workshopů s žadatelem a partnery a informovat a prezentovat výstupy v rámci klíčových aktivit č. 1 a 2. Partner se bude podílet na publicitě a na popularizaci projektu, zejména mezi školami a spolupracujícími firmami. Bude se podílet na monitorování a evaluaci výsledků a výstupů.

SPŠ a VOŠ Písek jako moderní vzdělávací a technologické centrum

SPŠ a VOŠ Písek působí jako vzdělávací instituce již 70 let a v současnosti nabízí studijní obory (26-41-M/01 Elektrotechnika,18-20-M/01 Informační technologie a 26-47-N/06 Přenos a zpracování informací), které mají široké uplatnění nejen v oblasti techniky, ale například i v ekonomii či dopravě. Zároveň disponuje dobrým technickým a ICT zázemím, má potřebný počet schopných lidí, kteří umí učit ostatní a zároveň se chtějí sami dále vzdělávat.

Škola spolupracuje s celou řadou partnerů jak z oblasti vzdělávacích subjektů, tak z veřejné i podnikatelské sféry. Dlouhodobě spolupracuje například s firmami NEOTECH, Jadernou elektrárnou Temelín, Tesla Blatná, a.s., Tribase networks, s.r.o. a mnohými dalšími. Podrobnosti lze nalézt na www.sps-pi.cz. Škola je rovněž členem Jihočeské hospodářské komory.

SPŠ a VOŠ Písek se aktivně podílí na řadě projektů a její vedení si uvědomuje důležitost a nezbytnost celoživotního vzdělávání pedagogů i důležitost rozvoje v oblasti vzdělávání dospělých. Svým zaměřením a zázemím je vhodným partnerem pro rozvoj vzdělávání cíleného na technicky zaměřené firmy a lektory.

Zkušenosti s prací s cílovou skupinou projektu

SPŠ a VOŠ Písek v prvé řadě zajišťuje počáteční vzdělání, ale je také úspěšným autorem, řešitelem a realizátorem řady projektů, které se zaměřují na rozvoj vzdělávání. Aktivně se zapojuje do projektu UNIV 2 – Kraje (proměna středních škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení). Pořádá odborná školení i kurzy pro veřejnost. Škola je akreditovaným střediskem EDCL (European Computer Driving Licence) a pořádá certifikované kurzy pro veřejnost, učitele i zástupce firem v počítačové gramotnosti a počítačových znalostech a dovednostech.

Je také akreditovaným střediskem regionální CNA (Cisco Networking Academy), což je dvouleté studium zakončené certifikací zahrnující úplné vzdělání v oblasti datových a počítačových komunikací. SPŠ a VOŠ Písek pravidelně pořádá akce WUG (Windows user group), jejichž posláním je fyzicky sdružovat počítačové profesionály se zájmem o platformu Microsoft Windows, pořádat přednášky, odborné semináře, konference, vzdělávací akce a pravidelné meetingy pro své členy i širokou veřejnost.

Projekty, granty a investiční akce SPŠ a VOŠ Písek

Webové stránky SPŠ a VOŠ Písek