iZEN je společnost, která poskytuje ICT služby, zaměřujeme se na nejmodernější segment ICT a to cloud computing. Zejména v oblastech distribuce cloudu IaaS, PaaS a SaaS. Naši pracovníci jsou nejen specialisty v ICT, ale také konzultanty. V současné době se zaměřuje primárně na vývoj těchto služeb pro datová centra. Jsme zapojeni do implementace všech klíčových aktivit.

Naši odborní pracovníci se budou v rámci klíčové aktivity č. 1 přímo podílet na vývoji vzdělávacích modulů, garantujeme vývoj modulů č. 1 – 5 a 11 a aktivně se podílíme na vývoji vzděl. modulů č. 7 a 14 – 16 společně s dalšími partnery. Bude se podílet na realizaci klíčové aktivity č. 2 – pilotní ověření vzdělávacích programů především v souvislosti s jím vyvíjenými vzdělávacími moduly.

Také se budeme podílet na aplikaci elektronických forem, projektování informačního portálu a jeho správu v rámci aktivity č. 3 (tvorba informační platformy). Budeme poskytovat IT podporu žadateli a partnerům. V rámci klíčové aktivity č. 4 (tvorba sítě partnerství) se bude iZEN podílet na popularizaci projektu a zajišťování jeho publicity. Využije svoji spolupráci s firemní sférou a vzdělávacími institucemi při rozvoji partnerství. Bude také spolupracovat na zajištění workshopů s žadatelem a partnery a informovat a prezentovat výstupy v rámci klíčových aktivit č. 1 a 2. Budeme se podílet na monitorování a evaluaci výsledků a výstupů.