Společnost EuroProfis působí již 13 let v oblasti celoživotního vzdělávání, má za sebou celou řadu projektů, působí plošně po celé České republice i na mezinárodním poli. V minulých letech věnovala společnost pozornost kvalitě vzdělávání dospělých, aplikaci moderních metod vzdělávání včetně elektronických forem, například i v rámci projektu vzdělávání implementačních struktur ESF.

Webová prezentace EuroProfis, s.r.o.