Projekt Partnerství pro ICT – Písek se zaměřuje na vzdělávání lektorů, učitelů, profesorů, ICT specialistů a pracovníků v prostředí ICT s důrazem na jejich konkrétní vzdělávací potřeby zjištěné jak ze strany zaměstnavatelů, tak i ze strany pracovní síly. Cílem je prohloubit jejich odbornost, profesní vybavenost a podpořit řízení lidských zdrojů ve firmách, což přispěje k lepší konkurenceschopnosti organizací, v nichž tyto cílové skupiny působí.

Během projektu tedy budou vytvořeny vzdělávací programy a metodiky v oblasti odborného růstu (ICT znalosti), profesního růstu (soft skills) a řízení lidských zdrojů. Celkem bude v rámci pilotního testování vyvinutých vzdělávacích programů proškoleno cca 400 účastníků. Vznikne také informační portál a software k simulačnímu modelu řešení prodeje v ICT.

Projekt rozvíjí oblasti interaktivního vzdělávání dospělých, využívá nových metod a nástrojů učení. Umožní tak firmám a vzdělávacím institucím, které nemají systém kariérního růstu a vzdělávání ve firmě, zahájit proces rozvoje lidských zdrojů v oblasti odborného vzdělávání. Zapojení ICT expertů z podnikatelských subjektů v regionu dojde ke konfrontaci vytvářených vzdělávacích modulů s potřebami firemní sféry. Projekt je navržen tak, aby bylo možné v aktivitách pokračovat i po skončení dotace.

Výstupy projektu:

  • 16 nově vytvořených vzdělávacích kurzů
  • software k simulačnímu modelu řešení prodeje v ICT
  • informační portál a uživatelská příručka k němu
  • cca 400 účastníků pilotního ověřování vzdělávacích kurzů