Modul  „Tvorba a použití kompetenčních modulů“  je  programově koncipován  do dvou základních okruhů, které se vzájemně a  vhodnou formou doplňují a účastníkovi školení poskytují komplexnější pohled na problematiku tvorby a využitelnosti kompetenčních modelů v  praxi.

  • 1. okruh (úvodní, stimulační) – zaměřuje se na  aktivizaci účastníků, kontexty tématu, terminologii  a výklad základních relevantních pojmů ;
  • 2. okruh (obsah tématu) – zaměřuje se na seznámení s tématem,  jeho souvislostmi   a širšími  kontexty v podnikové praxi.

Účastníci  vzdělávání  budou v úvodním – aktivizačním bloku aktivně zapojeni do  hledání a formulování odpovědí na otázku „Proč kompetenční modely, kompetenční rozvoj“,  a to  nejen v kontextu paradigma doby a změny společnosti, ale také v kontextu manažerského systému řízení . Současně budou seznámeni  s významem základních relevantních odborných pojmů v oblasti kompetencí  a kompetenčních modulů.

V navazujícím bloku je téma modulu zaměřeno na  seznámení  účastníků vzdělávání s procesní analýzou jako výchozí platformou kompetenčních modelů,   podmínkami  tvorby kompetenčních modulů, jejich tvorbou  a  využitelností  v personální podnikové praxi.

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolventi vašeho kurzu by měli umět/být schopni:

  • Objasnit význam kompetencí a kompetenčních modelů v kontextu vývoje společnosti a manažerského strategického systému řízení
  • Interpretovat  výklad relevantních pojmů při použití v praxi
  • Reflektovat kontexty procesní analýzy ve firmě
  • Identifikovat podmínky a stanovit postupy tvorby kompetenčních modelů
  • Specifikovat využitelnost kompetenčních modulů   v souvisejících personálních systémech