Všechny firmy, které chtějí v současné době na trhu uspět, musí nezbytně umět využívat marketingové poznatky. Na současném knižním trhu dnes existuje řada publikací s problematikou marketingu.

Při výběru učiva je přihlíženo k tomu, že účastníci kurzu (dále studenti) mají již pracovní a životní zkušenosti, avšak v řadě případů se dosud nesetkali s výukou ekonomické problematiky a ekonomických pojmů. Učivo odpovídá rozsahu, s nímž se setkávají žáci ve výuce ekonomických předmětů na obchodních akademiích.

Modul nadto také ukazuje specifika marketingu a prodeje inovovaných produktů. Účastník se seznámí s několika metodami, které může použít pro analýzu a návrh obchodní (marketingové) strategie a taktiky.

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolventi kursu by měli umět/být schopni:

 • Definovat marketing
 • Posoudit jednotlivé podnikatelské koncepce
 • Vysvětlit význam informací pro potřeby marketingu
 • Zhodnotit význam marketingu pro výrobce a kupující
 • Definovat marketing a trh
 • Definovat účastníky marketingového prostředí a posoudit vlivy, které ovlivňují jejich chování
 • Vysvětlit základní složky marketingového řízení a marketingového výkumu
 • Charakterizovat jednotlivé složky marketingového mixu
 • Pochopit rozdíly chování trhu při nabídce zavedených a inovovaných produktů
 • Analyzovat tržní příležitost
 • Najít cesty jak inovovaný produkt marketingově připravit pro potřeby trhu
 • Definovat co to je marketing inovací
 • Seznámit se s vybranými nástroji
 • Naučit se aplikovat přístupy marketingu inovací na příkladech
 • Pochopit rozdíly chování trhu při nabídce zavedených a inovovaných produktů
 • Analyzovat tržní příležitost
 • Najít cesty jak inovovaný produkt marketingově připravit pro potřeby trhu