Modul  „Trénink interního lektora a model učící se organizace“  je  programově koncipován  do dvou základních okruhů, které se vzájemně a  vhodnou formou doplňují a účastníkovi školení poskytují komplexnější pohled na problematiku podnikového vzdělávání zajišťovaného interními lektory a konceptu „Učící se organizace“.

  • 1. okruh (úvodní, stimulační) – zaměřuje se na  aktivizaci účastníků, kontexty tématu, terminologii  a výklad základních relevantních pojmů;
  • 2. okruh (obsah tématu) – zaměřuje se na seznámení s tématem,  jeho souvislostmi   a širšími  kontexty v praxi organizace.

Účastníci  vzdělávání  budou v úvodním – aktivizačním bloku aktivně zapojeni do hledání a formulování odpovědí na otázku „Proč interní lektoři“, a to jak v kontextu procesu plánování a realizace podnikového vzdělávání, tak i v kontextu jejich  významu a role pro organizaci. Současně budou seznámeni  s významem základních relevantních odborných pojmů v oblasti  personálního zabezpečení rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů.

V navazujícím bloku je téma modulu zaměřeno na  význam interního vzdělávání a procesu učení se v organizaci; účastníci kurzu budou seznámeni s konceptem „Učící se organizace“  – jeho principy, pravidly, ale také problémy, a to nejen v kontextu řízení znalostí. Akcentována bude role manažerů podniku jako iniciátorů, nositelů, koordinátorů a motivujících činitelů v prosazování a realizaci principů učící se organizace.

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolventi vašeho kurzu by měli umět/být schopni:

  • Objasnit význam interních lektorů v kontextu procesu podnikového vzdělávání (plánování, realizace, evaluace)
  • Interpretovat  výklad relevantních pojmů při použití v praxi
  • Reflektovat kontexty systémového a systematického,  procesně orientovaného učení se v organizaci
  • Identifikovat principy,  předpoklady  a problémy učící se organizace
  • Specifikovat koncept učící se organizace

Modul „Trénink interního lektora a model učící se organizace“ je programově koncipován do dvou základních okruhů, které se vzájemně a vhodnou formou doplňují a účastníkovi školení poskytují komplexnější pohled na problematiku podnikového vzdělávání zajišťovaného interními lektory a konceptu „Učící se organizace“.

Ø 1. okruh (úvodní, stimulační) – zaměřuje se na aktivizaci účastníků, kontexty tématu, terminologii a výklad základních relevantních pojmů;

Ø 2. okruh (obsah tématu) - zaměřuje se na seznámení s tématem, jeho souvislostmi a širšími kontexty v praxi organizace.

Účastníci vzdělávání budou v úvodním – aktivizačním bloku aktivně zapojeni do hledání a formulování odpovědí na otázku „Proč interní lektoři“, a to jak v kontextu procesu plánování a realizace podnikového vzdělávání, tak i v kontextu jejich významu a role pro organizaci. Současně budou seznámeni s významem základních relevantních odborných pojmů v oblasti personálního zabezpečení rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů.

V navazujícím bloku je téma modulu zaměřeno na význam interního vzdělávání a procesu učení se v organizaci; účastníci kurzu budou seznámeni s konceptem „Učící se organizace“ - jeho principy, pravidly, ale také problémy, a to nejen v kontextu řízení znalostí. Akcentována bude role manažerů podniku jako iniciátorů, nositelů, koordinátorů a motivujících činitelů v prosazování a realizaci principů učící se organizace.

Profil absolventa

Absolventi vašeho kurzu by měli umět/být schopni:

· Objasnit význam interních lektorů v kontextu procesu podnikového vzdělávání (plánování, realizace, evaluace)

· Interpretovat výklad relevantních pojmů při použití v praxi

· Reflektovat kontexty systémového a systematického, procesně orientovaného učení se v organizaci

· Identifikovat principy, předpoklady a problémy učící se organizace

· Specifikovat koncept učící se organizace