Modul  „Systémy náboru a adaptace“  je  programově koncipován  do dvou základních okruhů, které se vzájemně a  vhodnou formou doplňují a účastníkovi školení poskytují komplexnější pohled na problematiku systémů náboru a adaptace zaměstnanců.

  • 1. okruh (úvodní, stimulační) – zaměřuje se na  aktivizaci účastníků, kontexty tématu, terminologii  a výklad základních relevantních pojmů;
  • 2. okruh (obsah tématu) -  zaměřuje se na seznámení s tématem,  jeho souvislostmi   a širšími  kontexty v podnikové praxi.

Účastníci  vzdělávání  budou v úvodním – aktivizačním bloku aktivně zapojeni do hledání a formulování odpovědí na otázku „Proč systémy“ náboru a adaptace, a to jak v kontextu systémového a systematického řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů, ale také v kontextu manažerského systému řízení . Současně budou seznámeni  s významem základních relevantních odborných pojmů v oblasti zabezpečování lidských zdrojů v organizaci a jejich uvádění na pracoviště.

V navazujícím bloku je téma modulu zaměřeno na  seznámení  účastníků vzdělávání se zabezpečováním lidských zdrojů (úloha, cíle, proces, strategie a činnosti plánování lidských zdrojů)   a systém a proces adaptace zaměstnanců v organizaci.

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolventi vašeho kurzu by měli umět/být schopni:

  • Objasnit význam systémů náboru a adaptace zaměstnanců v organizaci  a manažerského strategického systému řízení
  • Interpretovat  výklad relevantních pojmů při použití v praxi
  • Reflektovat kontexty souvisejících personálních a manažerských systémů  ve firmě včetně strategie firmy
  • Identifikovat postupy tvorby systémů a procesů náboru a adaptace
  • Specifikovat výhody systémového přístupu v oblasti náboru a adaptace zaměstnanců   z hlediska  efektivity