Modul „Softwarový management a licencování“ je programově koncipován do tří základních okruhů, které se vzájemně a vhodnou formou doplňují a účastníkovi školení poskytují komplexnější pohled na problematiku software managementu a licencování v podnikovém prostředí.

1. okruh – problematika správy software ve firemním prostředí a software managementu

2. okruh – problematika licencování a licenčních politik

3. okruh – problematika nástrojů pro správu SW a facility management

Účastníci vzdělávání získají povědomí o základních pravidlech software managementu a nástrojích, které se ke správě software používají. Budou se orientovat v základních způsobech licencování SW produktů a budou schopni převzít kontrolu nad správou SW ve své společnosti. Současně budou seznámeni s významem základních odborných pojmů v oblasti software managementu a seznámí se s nadstavbovými možnostmi správy, jako jsou základy facility managementu, nebo monitoringem využití ICT zdrojů.

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolventi vašeho kurzu by měli umět/být schopni:

  • Objasnit význam systémů pro software management
  • Interpretovat výklad relevantních pojmů při použití v praxi
  • Volit vhodný licenční model v závislosti na plánovaném využití SW produktů
  • Identifikovat SW potřeby společnosti
  • Specifikovat výhody systémového přístupu v oblasti správy SW produktů