Modul vychází z praxe v oblasti „B2B“ a z prodeje celků s vysokou přidanou hodnotou. Obsahuje především techniky a metodologie Solution Selling a SPIN. Je určen především pro oblasti, kde potřebuje dodavatelská firma ovlivnit firmu svého zákazníka v širším kontextu. Jde o efektivní přípravu na prodej komplexních řešení.

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolventi kursu by měli umět/být:

  • součástí prodejního týmu,
  • pracovníci se zkušeností s akviziční činností,
  • a obchodním jednáním na úrovni managementu,
  • komunikativní a schopni naslouchat,
  • mít zájem zvýšit svou obchodní zkušenost.