Celý modul je zaměřen na základní aspekty, se kterými se setkáme při řízení projektů v oblasti ICT. Blíže budou představeny základy metodiky PRINCE2, která vznikla právě z potřeby řídit projekty v oblasti ICT ze strany veřejné správy ve Velké Británii a obsahuje poznatky z provedeného průzkumu mezi cca 150 podniky. V současné době se jedná o mezinárodně uznávaný standard.

Vzdělávací modul se věnuje také problematice sestavování projektového týmu, řízení rizik, řízení změn, řízení kvality a řízení a plánování „tvrdých“ zdrojů.

Účastníci se naučí praktické nástroje pro finanční řízení projektu. Budou umět sestavit rozpočet projektu a plán projektového CASH FLOW. Kurz bude dále zaměřen na plánování finančních zdrojů. Pozornost bude také věnována nástrojům kontrolingu z pohledu efektivity vynaložených prostředků.

Kurz inovační projekty se soustředí na technologické i hodnotové inovace v prostředí ICT. Zabývá se postupy při návrhu nových produktů a jejich šíření na trh včetně řízení nově navržených firemních procesů.

V kurzu zaměřeném na rozvoj měkkých atributů osobnosti projektového manažera se účastníci naučí efektivněji řídit svůj čas, sestavovat, řídit, koordinovat tým a delegovat pravomoci na členy týmu. Posílí se jejich vyjednávací schopnosti a schopnost řešit konflikty. Pozornost bude věnována také plánování lidských zdrojů.

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Modul je určen pro Manažery ICT firem a pro manažery projektů.

Vstupní znalosti účastníka kurzu:

  • základní pojmy projektového řízení (co je a co není projekt)
  • znalost projektového cyklu
  • zkušenost z práce v rámci projektového týmu

Absolventi modulu získají znalosti a dovednosti:

  • znalost pojmů metodiky projektového řízení PRINCE2 na úrovni FOUNDATION
  • znalost předpokladů a principů pro úspěšné zvládnutí projektu
  • znalost praktických nástrojů pro přípravu projektu (dokumenty, plány, rozpočty)
  • znalost praktických nástrojů pro řízení projektu (dokumentace, procesy, software nástroje)
  • znalost praktických nástrojů pro vyhodnocení efektivity a dopadů projektu
  • zkušenost z prostředí projektů technologických a hodnotových inovací
  • znalost měkkých kompetencí projektového manažera