Modul se zaměřuje na oblasti programování, které se z pohledu praktického vývoje IS jeví jako dlouhodobě problematické. Na úvod je nastíněna problematika ekonomie vývoje SW, která slouží jako motivace, následuje přehled nejčastěji používaných platforem pro vývoj IS. Zbylá témata jsou zaměřena na programátory a pokrývají tedy části SDLC od nízkoúrovňového návrhu po ověřování implementace. Modul je zakončen přehledem nejdůležitějších trendů v oblasti programovacích jazyků, u kterých se v horizontu do 5 let očekává praktické využití při vývoji běžných IS (ERP, CRM, apod.).

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude:

  • mít přehled o základních zákonitostech vývoje SW a z nich plynoucích potřeb
  • mít přehled o nejčastěji používaných platformách pro vývoj IS
  • znát principy efektivní práce se zdrojovým kódem a umět je aplikovat v praxi
  • znát principy dobrého návrhu a umět je aplikovat v praxi
  • znát specifika číselných datových typů s plovoucí desetinnou čárkou
  • schopen provádět efektivní ověřování implementace pomocí testů
  • schopen s použitím veřejně dostupných informačních zdrojů používat statickou analýzu kódu
  • znát způsoby ověřování a zvyšování výkonu SW
  • znát nejdůležitější trendy v oblasti programovacích jazyků