Kurz se zaměřuje na zážitkové vzdělávání, které zpracovává do znalostní a dovednostní struktury. Pracuje s předchozí zkušeností účastníka a maximálně využívá interaktivních prvků „zapojení do hry“.

Didaktický přístup ke zprostředkování poznatků z oblasti komunikace a rétoriky v každém výukovém bloku obsahuje tři základní didaktické kroky:

1. Krátká přednáška (zprostředkování nového obsahu – odborný impuls)

2. Nácvik (trénování použití zmíněného obsahu v praxi na rolové hře nebo případové studii)

3. Zpětnou vazbu (obousměrnou, tedy k nácviku i k odbornému impulsu)

Důsledné využité těchto tří didaktických kroků je zárukou úspěšného provedení efektivního tréninku rétoriky a komunikace.  Kromě jiných synergií umožňuje využít postup učícího se týmu a sdílení zkušeností všech účastníků tréninku.

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude schopen:

  • Rozpoznat svůj komunikační potenciál, vnímat nedostatky a pracovat na jejich odstranění
  • Strukturovat přednášku nebo prezentaci
  • Zvolit vhodný způsob vizualizace a použít patřičné vizualizační pomůcky a postupy
  • Pracovat na odstranění vlastní trémy
  • Pracovat s reakcemi publika, vhodně reagovat na dotazy
  • Využít aktivního naslouchání ke zvládnutí reakcí publika
  • Využít dotazů jako nástroje pro vedení efektivní diskuse
  • Vyhnout se chybám při prezentaci