Modul  „Práce s high potentials“  je  programově koncipován  do dvou základních okruhů, které se vzájemně a  vhodnou formou doplňují a účastníkovi školení poskytují komplexnější pohled na problematiku zaměstnanců s vysokým potenciálem.

  • 1. okruh (úvodní, stimulační) – zaměřuje se na  aktivizaci účastníků, kontexty tématu, terminologii  a výklad základních relevantních pojmů;
  • 2. okruh (obsah tématu) – zaměřuje se na seznámení s tématem,  jeho souvislostmi   a širšími  kontexty v podnikové praxi.

Účastníci  vzdělávání  budou v úvodním – aktivizačním bloku aktivně zapojeni do hledání a formulování odpovědí na otázku „Kdo jsou to zaměstnanci s vysokým potenciálem a jaká je jejich hodnota v organizaci  jako jedinců a jako členů pracovního týmu; současně  v kontextu manažerského systému řízení  organizace“. Účastníci budou seznámeni  s významem základních relevantních odborných pojmů v oblasti řízení lidských zdrojů – práce s high potentials   v organizaci.

V navazujícím bloku je téma modulu zaměřeno na  seznámení  účastníků vzdělávání s řízením zaměstnanců s potenciálem – řízením talentů (definice  a složky řízení talentů včetně strategií jednotlivých fází procesu)   v kontextu strategického řízení organizace.

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolventi vašeho kurzu by měli umět/být schopni:

  • Objasnit význam zaměstnanců – talentů v organizaci
  • Interpretovat  výklad relevantních pojmů při použití v praxi
  • Reflektovat kontexty souvisejících personálních a manažerských systémů  ve firmě včetně strategie firmy
  • Identifikovat základní složky systému řízení talentů včetně základních procesů a jejich strategií  v kontextu systému řízení a rozvoje lidských zdrojů v organizaci
  • Specifikovat výhody systémového a systematického přístupu k  řízení a rozvoji talentů   z hlediska  efektivity pro organizaci