Pozvánka na workshopy

Přihlašování na daný workshop končí 3 dny před jeho zahájením!

Paretův princip říká, že do 5 let zkrachuje 80 podnikatelů ze sta. Proč? Protože utratili peníze v nevhodnou dobu, na nesprávném místě pro nevhodné zákazníky a do produktu, který nechtěl dostatečný počet platících zákazníků.

Metoda „Promyšleného podnikání“ (Design Thinking for Business Innovation) šetří finance. Učí cílit aktivity správným směrem. Propojením kurzu s tréninkem dovedností, jak s využitím moderních digitálními technologií a efektivní komunikace (pitchingu) získat zákazníky, či investory si absolvent kurzu připraví vlastní nástroje pro vstup mezi těch 20 úspěšných.

Nejlepším absolventům zprostředkujeme setkání s investory, těm méně úspěšným vysvětlíme, proč svůj Podnikatelský záměr nerealizovat. Ale i tato schopnost patří do ekonomické gramotnosti.

Účastníci vzdělávání budou aktivně zapojeni do hledání a formulování odpovědí na otázku „Jakým způsobem ovládám své finance?“;  a to jak v kontextu svého vlastního „finančního řízení“, tak i obecně v rámci svého podniku. Základní úlohou je zprostředkovat účastníků efektivní a jednoduché postupy podnikání vedoucí k optimalizaci jejich finančního hospodaření a zprostředkovat jim základní zásady ekonomického chování.

V průběhu vzdělávání budou účastníkům přiblíženy finanční a ekonomické nástroje.

Workshopy na toto téma bude provázet lektor Ing. Radek Novotný, Ph.D. a Ing. Robert Bártů.

Radek Novotný

OSVČ od roku 2000, autor či spoluautor řady výzkumných projektů a realizací produktů a služeb v cestovním ruchu a v inovacích. Realizoval desítky seminářů pro podnikatele v zážitkové a venkovské turistice, autor interaktivních muzejních expozic. 10 let se zabývá Digitálními technologiemi pro interpretaci kulturního dědictví.

Robert Bártů

posledních několik let na vedoucích pozicích v agentuře na podporu podnikání a investic CzechInvest – zkušenosti zejména v oblastech:
 • poradenství, projektové a marketingové služby pro domácí I zahraniční partnery a investory ( aftercare),
 • nabídky offices a ostatních podnikatelských nemovitostí investorům,
 • projektový management projektů financovaných z EU, školení, vzdělávání a pořádání seminářů a konferencí na témata v gesci agentury
 • mapování potřeb podn. i nepodn. subjektů, institucí VaV v regionu,
 • podpora rozvoje podnikání v Jihočeském kraji zejména pomocí finančních nástrojů agentury,
 • vedení, motivování a mentoring týmu a vedení agendy sítě regionálních kanceláří,
 • člen týmu nastavování procesů v organizaci (ISO, CSR, nové produktové portfolio CI apod.),
 • Pracovní zkušenosti na mezinárodních projektech ERASMUS, stáž USA Silicon Valley – seznámení se s unikátním systémem fungování světového obchodu a přenosu informací a získání unikátního know how v oblasti získávání klientů, investorů a rozvoje podnikání v klíčových technologických oborech, účasti na mezinárodních konferencích na podporu reg. rozvoje a podnikání,
 • zkušenosti z oblasti ochrany práv průmyslového vlastnictví,
 • Aktivity v oblasti M&A, v oblasti podpory start up firem, jejich financování a tvorby podnikatelských záměrů.

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolventi vašeho kurzu by měli umět/být schopni:

 • porozumět a akceptovat základní ekonomické zákonitosti;
 • zlepšit schopnost orientace v ekonomických ukazatelích, znát jejich význam;
 • být schopen ekonomicky uvažovat;
 • porozumět technikám a nástrojům efektivního finančního řízení

V průběhu kurzu se účastníci naučí:

 • orientovat se v ekonomických pojmech a zákonitostech tržní ekonomiky;
 • zjistit ekonomickou výhodnost či nevýhodnost dané činnosti;
 • pochopit fungování bankovního systému a finančních trhů