V tomto kurzu se posluchači naučí převádět tištěné dokumenty do upravitelné elektronické podoby, naučí se nastavovat skener a spravovat naskenované materiály. Součástí kurzu jsou praktická cvičení v programech MS Office.

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolventi kurzu by měli umět/být schopni:

  • Převádět tištěné dokumenty do elektronické podoby
  • Využívat výhod digitalizovaného textu
  • Zpracovat digitalizovaný text
  • Posoudit vhodnost skeneru k digitalizaci textu