Modul se zaměřuje na oblasti databází, které se z pohledu praktického vývoje IS jeví jako dlouhodobě problematické. Značná část modulu je věnována návrhu databází, jehož nesprávné provedení má zásadní negativní dopad na TCO vyvíjeného IS (dodatečné změny datového modelu a následně aplikační logiky kvůli nekonzistenci a/nebo nevhodnému formátu zpracovávaných dat, čištění zpracovávaných dat, zvýšená chybovost a zhoršená udržovatelnost IS kvůli nesprávně použité ORM technologii apod.) Modul dále obsahuje přehled nejdůležitějších trendů v oblasti databází, u kterých se v horizontu do 5 let očekává praktické využití při vývoji běžných IS (ERP, CRM, apod.)

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude:

  • mít přehled o kvalitě dat a důsledcích její nedostatečnosti
  • schopen při návrhu databází zohledňovat požadavky na datovou a informační kvalitu
  • mít přehled o standardních datových prvcích
  • mít přehled o běžných vzorech datového modelování a umět je aplikovat v praxi
  • znát specifika návrhu databází pro použití ORM
  • mít přehled o způsobech návrhu databází s vysokou datovou propustností
  • mít přehled o způsobech zvyšování výkonu stávajících databází
  • znát trendy v oblasti databází, u nichž se očekává běžné praktické využití v horizontu do 5 let