Modul „Aplikační a serverové služby“ je programově koncipován do dvou okruhů, které na sebe navazují a účastníkům školení poskytnou základní přehled o serverových službách a osvětlí aktuální trendy v této oblasti.

1. okruh – Úvod do infrastruktury a vybraných serverových technologií

2. okruh – Moderní trendy v serverových technologiích a Cloud computingu

Účastníci vzdělávání získají povědomí o jednotlivých serverových technologiích předních výrobců i ze světa open Source. Budou se orientovat v základech teorie infrastruktury a bezdrátových sítích. Současně budou seznámeni se serverovými technologiemi společnosti Microsoft Open Sourc Linux technologiemi a částečně s mobilními serverovými platformami. Důležitou součástí modulu je představení moderních trendů v oblasti virtualizace serverových technologií, jejich automatizace a správy.

Aktuálně vypsané kurzy

V tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy.

Profil absolventa

Absolventi vašeho kurzu by měli umět/být schopni:

  • Objasnit základní pojmy z oblasti teorie sítí
  • Orientovat se v základních serverových technologiích, které jsou využívány v korporátním prostředí.
  • Volit vhodnou technologii pro provoz firemních serverů
  • Identifikovat potřeby společnosti a navrhnout alternativní řešení vhodným výběrem Cloud služeb.
  • Specifikovat výhody optimalizace serverových technologií formou virtualizace a automatizace serverové infrastruktury.