Kurzy

V tuto chvíli pro vás připravujeme následující výukové moduly.

Program odborný růst:

 • Digitalizace
 • Operační systémy
 • Aplikační a serverové služby
 • Podniková řešení
 • Databáze
 • Programování
 • Softwarový management a licencování

Program profesní růst:

 • Ekonomická gramotnost – EBC*L
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Tržní chování
 • Řešení prodeje technologií
 • Projektový management

Program podpory řízení lidských zdrojů:

 • Systémy náboru a adaptace
 • Tvorba a použití kompetenčních modelů v návaznosti na motivační hodnotící a odměňovací systémy ve firmě
 • Práce s High Potentials
 • Trénink interního lektora a model učící se oragnizace

Aplikační a serverové služby

Modul „Aplikační a serverové služby“ je programově koncipován do dvou okruhů, které na sebe navazují a účastníkům školení poskytnou základní přehled o serverových službách a osvětlí aktuální trendy v této oblasti. 1. okruh – Úvod do infrastruktury a vybraných serve...

Celý článek

Databáze

Modul se zaměřuje na oblasti databází, které se z pohledu praktického vývoje IS jeví jako dlouhodobě problematické. Značná část modulu je věnována návrhu databází, jehož nesprávné provedení má zásadní negativní dopad na TCO vyvíjeného IS (dodatečné změny datového mod...

Celý článek

Digitalizace

V tomto kurzu se posluchači naučí převádět tištěné dokumenty do upravitelné elektronické podoby, naučí se nastavovat skener a spravovat naskenované materiály. Součástí kurzu jsou praktická cvičení v programech MS Office. Aktuálně vypsané kurzyV tuto chvíli nejsou dostupné ...

Celý článek

Ekonomická gramotnost

Pozvánka na workshopy Přihlašování na daný workshop končí 3 dny před jeho zahájením! Paretův princip říká, že do 5 let zkrachuje 80 podnikatelů ze sta. Proč? Protože utratili peníze v nevhodnou dobu, na nesprávném místě pro nevhodné zákazníky a do produktu, který nechtěl...

Celý článek

Komunikační a prezentační dovednosti

Kurz se zaměřuje na zážitkové vzdělávání, které zpracovává do znalostní a dovednostní struktury. Pracuje s předchozí zkušeností účastníka a maximálně využívá interaktivních prvků „zapojení do hry“. Didaktický přístup ke zprostředkování poznatků z oblasti kom...

Celý článek

Operační systémy

V tomto kurzu absolventi získají základní přehled a vědomosti o instalaci, konfiguraci a správě nejrozšířenějších (2012) operačních systémů: Microsoft Windows, Apple Mac OS a Linux. Aktuálně vypsané kurzyV tuto chvíli nejsou dostupné žádné aktuální kurzy. Profil absolvent...

Celý článek

Podniková řešení

Modul „Podniková řešení“ je programově zaměřen na produkty rodiny Microsoft Dynamics a účastníkům školení poskytne širší přehled o možnostech tohoto podnikového informačního systému (dále jen IS). Účastníci vzdělávání získají přehled o základních vlastnostech a...

Celý článek

Práce s High Potentials

Modul  „Práce s high potentials“  je  programově koncipován  do dvou základních okruhů, které se vzájemně a  vhodnou formou doplňují a účastníkovi školení poskytují komplexnější pohled na problematiku zaměstnanců s vysokým potenciálem. 1. okruh (úvodní, stimula...

Celý článek

Programování

Modul se zaměřuje na oblasti programování, které se z pohledu praktického vývoje IS jeví jako dlouhodobě problematické. Na úvod je nastíněna problematika ekonomie vývoje SW, která slouží jako motivace, následuje přehled nejčastěji používaných platforem pro vývoj IS. Zbylá t...

Celý článek

Projektový management

Celý modul je zaměřen na základní aspekty, se kterými se setkáme při řízení projektů v oblasti ICT. Blíže budou představeny základy metodiky PRINCE2, která vznikla právě z potřeby řídit projekty v oblasti ICT ze strany veřejné správy ve Velké Británii a obsahuje poznatky z...

Celý článek

Řešení prodeje technologií (Solution Selling)

Modul vychází z praxe v oblasti „B2B“ a z prodeje celků s vysokou přidanou hodnotou. Obsahuje především techniky a metodologie Solution Selling a SPIN. Je určen především pro oblasti, kde potřebuje dodavatelská firma ovlivnit firmu svého zákazníka v širším kontextu. Jde o efek...

Celý článek

Softwarový management a licencování

Modul „Softwarový management a licencování“ je programově koncipován do tří základních okruhů, které se vzájemně a vhodnou formou doplňují a účastníkovi školení poskytují komplexnější pohled na problematiku software managementu a licencování v podnikovém prostředí. ...

Celý článek

Systémy náboru a adaptace

Modul  „Systémy náboru a adaptace“  je  programově koncipován  do dvou základních okruhů, které se vzájemně a  vhodnou formou doplňují a účastníkovi školení poskytují komplexnější pohled na problematiku systémů náboru a adaptace zaměstnanců. 1. okruh (úvodní, st...

Celý článek

Trénink interního lektora a model učící se organizace

Modul  „Trénink interního lektora a model učící se organizace“  je  programově koncipován  do dvou základních okruhů, které se vzájemně a  vhodnou formou doplňují a účastníkovi školení poskytují komplexnější pohled na problematiku podnikového vzdělávání zajišť...

Celý článek

Tržní chování

Všechny firmy, které chtějí v současné době na trhu uspět, musí nezbytně umět využívat marketingové poznatky. Na současném knižním trhu dnes existuje řada publikací s problematikou marketingu. Při výběru učiva je přihlíženo k tomu, že účastníci kurzu (dále studenti...

Celý článek

Tvorba a použití kompetenčních modelů

Modul  „Tvorba a použití kompetenčních modulů“  je  programově koncipován  do dvou základních okruhů, které se vzájemně a  vhodnou formou doplňují a účastníkovi školení poskytují komplexnější pohled na problematiku tvorby a využitelnosti kompetenčních modelů v  ...

Celý článek

OPVKs
Partneři